dfdff
 当前位置:主页>>医学部电话 欢迎光临延边大学医学部网站!


     延 边 大 学 医 学 部
部门 姓 名 职务 办公室 短号 E-mail

金哲虎
医学部部长兼临床学院院长、附属医院院长兼党委书记

2435001

2660001

  Jinzh_621@163.com
金昱
医学部副部长兼医学院院长
2435101
   

赵玲

办公室

主 任

2435012
  zhaoling@ybu.edu.cn

 

      延 边 大 学 医 学 部
部门 姓 名 职务 办公室 短号 E-mail


南宗焕 主任 2435018 68621 zhnn@ybu.edu.cn
魏青春 副主任 2435019 66888 yxy0519@yhoo.com.cn
李英善 科长 2435022 61078 yshli@ybu.edu.cn
张 颖 科长 2435023 67755 yzhang@ybu.edu.cn
朴海星   2435021 66777 hxpiao@ybu.edu.cn
臧 伟   2435023 61083 wzang@ybu.edu.cn
李英哲   2435019 65261 liyingzp@yhoo.com.cn
郑 艳   2435021 61523 zhengyan@ybu.edu.cn
金红兰   2435022 61030 jinhonglan@ybu.edu.cn医 学 院
部门 姓 名 职务 办公室 短号 E-mail金昱 院长 2435101    
张学武 书记 2435102 61600 zhangxuewu@ybu.edu.cn
李柱虎 副院长 2435105 61615 lizh@ybu.edu.cn
姜小熙 主任 2435103 61056 xxjiang@ybu.edu.cn
金润浩 副主任 2435027   rhjin@ybu.edu.cn
         医 学 院
部门 姓名 职务 办公室 短号 E-mail

孙 抒 主 任 2435108 61613 sunshu@ybu.edu.cn
李柱虎 副主任 2435105 61615 lizh@ybu.edu.cn
林贞花 2435056 61616 zhlin720@ybu.edu.
张永吉   2435112   zhangyj@ybu.edu.cn
宋京郁   2435109   jysong0618@ybu.edu.cn
玄延花   2435059   xuanyh1@ybu.edu.cn
刘双萍   2435107   liushp@ybu.edu.cn
杨万山 秘书 2435106 61622 yangwsh@ybu.edu.cn
刘树森   2435106 61621 liushs@ybu.edu.cn
孙凤丹   2435107   fdsun@ybu.edu.cn
崔明花   2435107 61621 mhcui@ybu.edu.cn
生理
学与
病理
生理
学教
研部
金清华 主 任 2435131   yqinghua@ybu.edu.cn
邱德来   2435051   dlqiu@ybu.edu.cn
金元哲   2435128   y-z-jin@ybu.edu.cn
崔勋   2435132   cuixun@ybu.edu.cn
俞男寿   2435130   nsyu@ybu.edu.cn
许青松   2435130   qsxu@yahoo.com.cn
李香兰   2435130   lixianglan1972@ybu.edu.cn
朴英实   2435130 yspiao@ybu.edu.cn
兰艳   2435128 61610 lanyan@ybu.edu.cn
邴艳华 秘书 2435050 bingyanhua318@ybu.edu.cn
刘丽萍   2435130 liuliping@ybu.edu.cn
李英顺   2435130 liuliping@ybu.edu.cn
细胞生物学与医学遗传学教研室 杨康鹃 主任 2435161 61559 Yangkj@ybu.edu.cn
张子波 秘书 2435162 61618 Zhangzb@ybu.edu.cn
金雄吉   2435162 66210  
金燕   2435162    
部门 姓名 职务 办公室 短号 E-mail


于海玲 主 任 2435153   hlyu@ybu.edu.cn
李秀国   2435165   lixg@ybu.edu.cn
张红英   2435157   sxzhang@ybu.edu.cn
朴日龙   2435156   piaorl@ybu.edu.cn
初春平   2435154   cpchu@ybu.edu.cn
崔敬爱   2435154   zacyu@ybu.edu.cn
姜正二   2435154   zyjiang@ybu.edu.cn
李迎军   2435157   liyingjun@ybu.edu.cn

李光昭 主 任 2435137 66030 gzhli@ybu.edu.cn
崔春爱   2435135   cuicha@ybu.edu.cn
金范学   2435136   jinfanxue@ybu.edu.cn
陈华勇   2435139   hychen@ybu.edu.cn
全贵红   2435136   ghquan@ybu.edu.cn
朴成哲   2435135   pcz73kr@ybu.edu.cn
李良昌 秘书 2436152 66010 lclee@ybu.edu.cn
秦向征   2436152 66008 qinxzh@ybu.edu.cn
延光海   2435135   ghyan@hanmail.net
李莉   2435135 62000 lili@ybu.edu.cn
孙文   2435138   @hanmail.net
金德山   2435138 61573 jindsh@ybu.edu.cn
罗昌福   2435138    
姜哲   2435139    
赵洪伟   2435135    
李美子   2435135    
刘环宇   2435136   hyliu@ybu.edu.cn
崔林   2435138   cuilin@ybu.edu.cn
形态
学实验中心
许东元 主任 2435113 61607 sunlp@ybu.edu.cn
孙连平 秘书 2435116 61620 cuilin@ybu.edu.cn
金香子   2435114   jinxz@ybu.edu.cn
李相伍   2435116 lixw@ybu.edu.cn
金英锦   2435115   yj61413k@ybu.edu.cn
张杰   2435115 61592 zhangjie@ybu.edu.cn
医 学 院
孟繁平 副主任 2435601 61576 fpmeng@ybu.edu.cn
金丹 副主任 2435053   djin@ybu.edu.cn
崔逢德   2435602 61577 fdcui@ybu.edu.cn
郑善子   2435595   szzheng@ybu.edu.cn
崔春权   2435160    
李红花   2435159   hhli@ybu.edu.cn
金松竹   2435159   djin@ybu.edu.cn
李英信   2435603 61578 yxli@ybu.edu.cn
孙昌元   2435603 61060 suncy@ybu.edu.cn
李芳芳 秘书 2435603 66124 200102022@ybu.edu.cn
金权鑫 秘书 2435603 61586 jinqx@ybu.edu.cn
玄英花   2435595   yhxuan@ybu.educ\.cn
李松春   2435160    
李红梅   2435160    
许梅花   2435160   jinqx@ybu.edu.cn
陈正爱 主 任 2435125   zhachen@ybu.edu.cn
曲香芝   2435127   xzhqu@ybu.edu.cn
朴花子   2435126   hzpiao@ybu.edu.cn
李春实   2435127   lics@ybu.edu.cn
千永日   2436153    
王 丹 秘 书 2435126 64625 wangdan@ybu.edu.cn
部门 姓 名 职 务 办公室 短号 E-mail


韩春姬 主 任 2435118   cjhan@ybu.edu.cn
方今女 副主任 2435167   jnfang@ybu.edu.cn
俞星 秘书 2435120   yuxing@ybu.edu.cn
许妍姬   2435120   xuyanji@ybu.edu.cn
全贞玉   2435120   zyquan@ybu.edu.cn
许松姬   2435120   xusongji@ybu.edu.cn
李香俊   2435120   lxj0616@msn.com
李莲姬   2435118   lilj@ybu.edu.cn
生物
化学
与分
子生
物学
教研
全吉淑 主任 2435150   quanjs@ybu.edu.cn
金明 实验中心主任 2435151   jinming@ybu.edu.cn
陈丽艳 秘书 2435151   lychen@ybu.edu.cn
李天洙 工会主席 2435158   litz@ybu.edu.cn
沈明花   2435151   sdjjch@ybu.edu.cn
金梅花   2435151   kimmeihua@ybu.edu.cn
孙 权   2435152    
组织学与胚胎学教研室 蔡英兰 主任 2435122   ylcai@ybu.edu.cn
金政   2435121    
张默函 秘书 2435124   mhzhang@ybu.edu.cn
朴丽花   2435123   piaolh@ybu.edu.cn
预防医学实验中心 许妍姬   2435120   xuyanji@ybu.edu.cn 

临 床 学 院
部门 姓 名 职务 办公室 E-mail


金哲虎 临床学院院长兼党委书记 2660001 Jinzh_621@163.com
刘延祥 临床学院党委副书记兼纪检委书记 2660003 Liuyanxiang0007@yahoo.com.cn
尹学哲 临床学院副院长 2660004 Yinxz0064@yahoo.com.cn
金永德 临床学院副院长 2660005 Jyd0091@yahoo.com.cn
崔兰 临床学院副院长 2660139  
姜昌镐 临床学院副院长 2660235  
金泽俊 总会计师 2660006 ybyyjxj@163.com
刘熙文 办公室副主任 2660008  
朴龙 科研教务处处长 2660190 Piao_long2003@yahoo.com.cn
周宪春 教育培训处副处长 2660158  
安昌善 内科学教研室主任 2660064  
李哲浩 外科学教研室主任 2660067 Lih@ybu.edu.cn
车成日 外科学教研室副主任 2660077 ycrche@ybu.edu.cn
金延泽 妇产科学教研室主任 2660095 Zyz3396@163.com
金正勇 儿科学教研室主任 2660083 Jinzhengyong2003@yahoo.com.cn
李少岩 麻醉学教研室主任 2660157 Shaoyan1801@sina.com
赵志梅 影像医学与核医学教研室主任 2660108 Xdchun_1973@yahoo.com.cn
金龙山 眼科学教研室主任 2660093 Jls0108@sina.com
玄云泽 口腔科学教研室主任 2660087 xuanyunze@sina.com
金顺吉 耳鼻咽喉科学教研室主任 2660091 Xjiang72@hotmail.com
金春玉 皮肤病与性病学教研室副主任 2660088 Jincy59@163.com
尹明实 传染病学教研室主任 2660098 Piaohx1960@sohu.com
赵贤俊 中医学教研室主任 Xianjunzhao777@163.com
吴 光 神经病学与精神病学教研室主任 2660072 Phn123@sohu.com
金善姬 临床检验诊断学教研室主任 2660052 Cx9577@163.com
金武丕 急诊医学教研室主任 2660120 Wpjin8933@163.com
太永日 老年医学教研室主任 2660102 yrtai@ybu.edu.cn
金英顺 临床药学教研室主任 2660168 jinyingshun@163.com
吴美福 临床护理学教研室主任 2660015 mfwu@ybu.edu.cn
朴 龙 临床检体诊断实验中心主任 2660008 Piao_long2003@yahoo.com.cn
郑培芬 医学伦理与卫生法规学教研室副主任 2660989 Zhengpf0904@yahoo.com.cn
方贤浩 口腔医学实验教学中心主任 2660087 fxhyj@hotmail.com

 

药 学 院
部门 姓名 职务 办公室 短号 E-mail


李 镐 院长 2436001 67001 gli@ybu.edu.cn
尹柏申 书记 2436002 66909 bsyin@yahoo.com.cn
康东周 副院长 2436012 61259 kangdz@ybu.edu.cn
郭晓红

办公室

主任

2435017 61068 xhguo@ybu.edu.cn
李志勇

学工办

主任

2435028 67899 zhyli@ybu.edu.cn

朴明贯 主任 2435065 69296 mgpiao@ybu.edu.cn
尹寿玉   2436005 61227 syyin@ybu.edu.cn
马静洁   2436006   jingjiema@ybu.edu.cn
郭建鹏   2436007 61228 gjp807@ybu.edu.cn
金勇   2436011   jiny8029@ybu.edu.cn
金莉莉   2436011   lilyjin8916@ybu.edu.cn
全姬善   2436015   quanjishan@yahoo.com.cn
         

吕惠子   2436008 61261 hzlv@ybu.edu.cn
朴光春   2436008   Pgc1111@yahoo.com
沈光海   2436007 61280 Shgh2227@yahoo.co.kr
崔炯谟   2732016   cuijiongmo@yahoo.com.cn
医药研究中心 金在久 办公室主任 2435062 61256 zaijiujin@163.com
朴惠顺   2435062 61257 hshpiao@ybu.edu.cn
张善玉   2435063   syzhang@ybu.edu.cn
施溯筠   2435063   shsy@ybu.edu.cn
部门 姓名 职务 办公室 短号 E-mail
药物
化学
教研
安仁波 主任 2436007 61267 anrb@ybu.edu.cn
全哲山   2436004   zsquan@ybu.edu.cn
朴虎日   2435003 61003 piaohr@ybu.edu.cn
朴惠善   2436003   phshan50@yahoo.com.cn
金光洙   2436010   gzjin@ybu.edu.cn
张昌浩   2436011   Zhangchanghao2001@yahoo.com
田玉顺   2436028    
         
药物分析
教研
姜英子 主任 2436001 61276 yzjiang@ybu.edu.cn
南极星   2435061 61223 jxnan@ybu.edu.cn
廉丽花   2436011   lhlian@ybu.edu.cn
吴艳玲   2435072 61239 ylwu@ybu.edu.cn
药学实验
中心
郑昌吉   2436015 69297 zhengcj@ybu.edu.cn
许光华   2436017    
元海丹   2436015    
金春梅   2436017    
尹秀梅   2436018   yinxm@ybu.edu.cn
朱彩凤   2436018 61231 cfzhu@ybu.edu.cn
权迎春   2436013   ycquan1699@ybu.edu.cn
郑光浩   2436013   zhengguanghao@hanmail.net

 

中 医 学 院
部门 姓 名 职务 办公室 短号 E-mail
中医学院  韩一龙 院长 2436202    ylhan@ybu.edu.cn

尹明浩 书记 2430505   yinmh@ybu.edu.cn
李根培 副院长      
崔金哲 办公室主任 2436204 61203 jzcui@ybu.edu.cn
魏成淑   2436203   jinmeihau@ybu.edu.cn
中医临床教研室
金日善   2436205 rsjin@ybu.edu.cn
金京丽   2436205   jinjl@ybu.edu.cn
郑明昱   2436025   Zhengmingyu2000@yahoo.com.cn
金顺福   2436025   jinsf@ybu.edu.cn
李根培   2436025   yjxu@ybu.edu.cn
中医临床基础教研室 许龙泉   2436024   lqxu@ybu.edu.cn
崔昊震   2436024   cqlin@ybu.edu.cn
崔海月   2436024    
中医基础教研室 金明玉   2436208   Kimmy@ybu.edu.cn
徐玉锦   2436205   yjxu@ybu.edu.cn
李京玉   2436208   jljin@ybu.edu.cn
朝医教研室 朴仁范   2436206   jzli@ybu.edu.cn
中医针灸骨伤教研室 林长青   2436023   rfpiao@ybu.edu.cn
柳振宇   2436023   liuzy@ybu.edu.cn
金春玉   2436023   Cyjin0605@yahoo.com.cn

 

护 理 学 院
部 门 姓 名 职务 办公室 E-mail
院长室 李春玉 院长 2436101 chyli@ybu.edu.cn
崔香淑 副院长 2436104  
书记室 林士武 书记 2436102 swlin@ybu.edu.cn

李彩福 办公室主任 2436106 cfli@ybu.edu.cn
金乃星   2436108 nxjin@ybu.edu.cn
崔松国   2436131 sgcui@ybu.edu.cn
李明今   2436107 mjli@ybu.edu.cn
朴吉华   2436108 piaojh@ybu.edu.cn
郑玉荣   2436107 yrzheng@ybu.edu.cn
高文荣   2436107 wrgao@ybu.edu.cn
潘霞   2436100 panxia@ybu.edu.cn
黄哲   2436149 huangz@ybu.edu.cn
金京男   2436128 jnjin@ybu.edu.cn
关工委 李基甲   2436120  

学工办、

团委

金鸿雁   2436114 hyjin@ybu.edu.cn
韩功帅   2436116 gshan@ybu.edu.cn
郝金莹   2436115 jyhao@ybu.edu.cn
孙凤杰   2436116 fjsun@ybu.edu.cn
朴丽莉   2436115 llpiao@ybu.edu.cn
徐萌泽   2436114  
部门 姓 名 职 务 办公室 E-mail
人事办 金雪子 主任 2436109 jinxuezi@ybu.edu.cn
元松子   2436109 szyan@ybu.edu.cn
财务办 李应镐   2436112 liyg@ybu.edu.cn
李 虎   2436113 lihu@ybu.edu.cn
张 宁   2436112 zhangning@ybu.edu.cn
工会 许松日   2436135 srxu@ybu.edu.cn
护 理 学 院
部 门 姓 名 职务 办公室 E-mail
护理学研究所
金锦珍   2436117 jzhjin@ybu.edu.cn

护理基础教研室1
 (机能)

黄明姬   2436130 mjhuang@ybu.edu.cn
申东洙   2436130 dzshen@ybu.edu.cn
崔花善   2436130 cuihs@ybu.edu.cn

护理基础教研室2
 (形态) 

池明哲   2436119 mzchi@ybu.edu.cn
郭松哲   2436119 szguo@ybu.edu.cn
朱玉丹   2436149 ydzhu@ybu.edu.cn
基础护理教研室1 姜今玉   2436121 jiangjy@ybu.edu.cn
权海善   2436121 hsquan@ybu.edu.cn
基础护理教研室2 李珍玉   2436132 zuli@ybu.edu.cn
赵冰   2436132 bzhao@ybu.edu.cn
朴冬玉   2436132 dypiao@ybu.edu.cn
成人护理教研室1 金灿   2436123 jincan@ybu.edu.cn
张龙   2436124 zhanglong@ybu.edu.cn
朴龙范   2436124 lfpiao@ybu.edu.cn
单楚超   2436124 ccshan@ybu.edu.cn
成人护理教研室2 郎艳梅   2436122 ymlang@ybu.edu.cn
姜俊哲   2436122 jzjiang@ybu.edu.cn
成人护理教研室3 刘忠民   2436144 zmliu@ybu.edu.cn
柳明仁   2436144 mrliu@ybu.edu.cn
妇儿护理教研室1 李春花   2436125 chli@ybu.edu.cn
崔英善   2436125 yscui@ybu.edu.cn
方初玉   2436125 cyfang@ybu.edu.cn
妇儿护理教研室2 崔文香   2436126 wxcui@ybu.edu.cn
赵红姬   2436126 zhaohj@ybu.edu.cn
社区护理学 朱文娟   2436127 wjzhu@ybu.edu.cn
吴善玉   2436127 wusy@ybu.edu.cn